Saigon City Residence

LIÊN HỆ

Công ty quản lý: Công ty TNHH Nhà TP Sài Gòn

8A/3D2 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

ĐT: 84-28- 38256794   —   Fax: 84-28- 38256793

Hotline: 84 902 903 515

Website: http://www.saigoncity.com.vn

Email:  info@saigoncity.com.vn

Name (required)

Email (required)

Subject:

Message: